INSTALLATIES

THE BURST ERA

oktober-november 2020, expo Futureproof Proposals, door Platvvorm, Deinze

We trappen met verbeten bravoure verse toekomstbeelden richting goal. Sommige ideeën zijn bombastisch, niet realistisch, megalomaan of net prachtig ingenieus, bewonderenswaardig of heerlijk nietig. Wat de vuurproef niet doorstaat, strandt halverwege, loopt af met een sisser of wordt achtergelaten in een verre hoek van het speelveld.  Knallers kunnen echter van betekenis zijn voor iedereen. 

WE ACT WE REACT WE GLOW WE BURN WE PERSIST WE MAINTAIN WE

Op welke manier wordt de toekomst aan de hand van een artistieke invalshoek uitgebouwd? Wie spreken we aan? Hoe bouwen we aan een al dan niet gemeenschappelijk(e) standpunt/richting/visie? Geven we hierbij voorrang aan het sociale aspect, het aangeven van evenwaardige interesses en belangen of aan het kunstzinnige aspect, kunst als fundamentele onderbouw van het project? Het tactiele en het ambachtelijke zijn belangrijk in mijn werk; textiel als tastbare drager van het dagelijks leven, als metafoor voor het fragiele, het minimale.

#1. WE ACT WE GLOW WE BURN WE REACT WE PERSIST WE MAINTAIN WE – PROJECT BURGERLIJKE ONGEHOORZAAM-HEID/CIVIL DISOBEDIENCE

17/05/2018 – 03/06/2018 door vzw In De Ruimte, Ledeberg

De vraag of we ons bestaan werkelijk zelf kunnen bepalen.
Bestaat er een vrije wil? In hoeverre wordt ons leven geregeerd door wetmatigheden/dogma’s/regels en voorschriften? Kunnen we een beroep doen op onze intuitief/instinctief aanvoelen en/of op ons individueel/ collectief gedachtengoed om werkelijk to bepalen wat onze identiteit inhoudt?
Economische structuren met als kenmerken speculatie, winstbejag en daarmee verbonden uitbuiting sturen volledig het hedendaags maat-schappelijk model. Niemand ontsnapt hieraan. Het opzettelijk creeren van angst en de hierbij horende kuddegeest die deze angst integreert en hanteerbaar maakt, zouden ons veiligheid bieden …
Het primaire, algemeen aanvaarde recht op wonen is vandaag onbe-taalbaar geworden. Het recht op een leefbaar milieu wordt continu genegeerd. Mensen worden producten die enkel moeten renderen onder nadruk van het huidige neo-liberale model.
Een vers, werkelijk vernieuwend toekomstconcept dringt zich op.
Diverse alternatieve praktijken, ontstaan vanuit verschillende sociale geledingen of net die geledingen overstijgend, kan men alleen maar toejuichen. Maar is onze wereld en zijn bevolking niet meer waard dan de aandacht voor die enkelingen? We kunnen enkel vanuit een brede basis die diversiteit en doordachte evolutie hoog in het vaandel draagt, doorstromen naar een meer menselijke samenleving. Tijd nemen om aan de hand van een voor iedereen haalbaar apolitiek perspectief over to gaan naar een evenwichtig bestaan.
Het plus-teken staat als metafoor voor de overgang van het statische naar het dynamische, als anti-houding voor het en-en-verhaal van overdaad en gepushte prestatiedrang.

EINDEJAARSEXPO BEELDHOUWEN DKO EEKLO 2014

WAS
Aandacht voor textuur en Fingerspitzengefühl ontmoeten elkaar in deze reeks werken. Was staat voor de metamorfose van een vaste naar een vloeibare toestand die nadien terugkeert naar de concrete materie.
Was triggert. Net die extra betekenislaag staat symbool voor de transformatie van reeds meegemaakte ervaringen die opgeslaan zijn in de onderliggende materie.